“Er kan nooit iets in de zorg”, verzuchtte onlangs een zorgverlener die contact met mij had opgenomen. De uitspraak maakte veel in me los. Er kan zoveel! Waarom gebeurt het dan niet? Doorpratend begreep ik wat haar wanhoop veroorzaakte. Ze had veel ideeën. Ze wilde dat haar passie en motivatie voor haar werk werd benut. En ze zocht kaders en structuren voor haar ideeën.

Is er nog geld in de zorg?

Voordat ik tijd had om de eerste uitspraak tot me te laten doordringen, vervolgde ze: “Tja, in de zorg is tegenwoordig ook nooit meer ergens geld voor”. Het is een uitspraak die ik helaas wel vaker hoor. Maar door de combinatie met haar vorige uitspraak zette het me extra aan het denken. Met deze uitspraak gaf ze uiting aan haar gevoel van onvermogen. Ook in die organisatie lag de focus op kosten en niet op waar de organisatie naartoe wilde. Is een focus op kosten dan niet begrijpelijk met al die bezuinigingen? Misschien wel begrijpelijk, maar voor de continuïteit van je organisatie niet verstandig!

Teveel focus op kosten

Focus op kosten gaat ten koste van de motivatie van medewerkers en ten koste van de kwaliteit van zorg. Door focus op kosten stijgt het ziekteverzuim. Het kost dus geld in plaats van dat het geld oplevert. Natuurlijk staan de budgetten in de zorg onder druk. En ik word ook niet vrolijk als ik hoor dat gemeenten hun verplichtingen te laat nakomen en zo zorgorganisaties in problemen brengen. Maar dat is wijzen naar anderen.

Tips om de bezuinigingen te overleven

Kun je als organisatie zelf ook iets doen en zo ja, wat? Wat kun je doen om succesvol te bezuinigen? Op basis van mijn ervaringen zet ik de 5 beste tips hieronder op een rij.

 Tip 1: Focus op kwaliteit en op datgene waar je naartoe wilt

Door te focussen stel je kaders en structuren en dat geeft duidelijkheid. De zorgverlener die ik hierboven citeerde wilde niets liever! Formuleer je missie en visie en streef die na. En focus je op het leveren van goede kwaliteit van zorg. Dat levert geld op en is ook wat cliënten of patiënten willen. Als zorgorganisatie wil je toch graag goede kwaliteit van zorg leveren?

 Tip 2: Benut de passie van team en medewerkers

Medewerkers zijn de kracht van je organisatie. Ze hebben ideeën en willen daarmee aan de slag. De zorgverlener die ik citeerde is daarin echt de enige niet! Door het betrekken van teams boek je duurzame resultaten.

Tip 3: Kijk kritisch naar je werkwijzen en werkprocessen

Schrijf je werkprocessen vanuit de vraag van de cliënt of patiënt. Voorkom onnodige registraties. Het leidt tot efficiëntere dienstverlening en betere kwaliteit van zorg, zonder dat het kosten met zich meebrengt.

Tip 4: Met wie kun je samenwerken?

Door de verbinding op te zoeken en samen te werken kun je je dienstverlening verbeteren, kosten besparen en soms zelfs inkomsten genereren. Je hoeft niet altijd zelf het wiel uit te vinden. Samenwerking geldt niet alleen met partijen van buitenaf. Ook binnen organisaties is de samenwerking niet altijd optimaal.

Maar mijn belangrijkste tip heb ik voor het eind bewaard:

Tip 5: Focus op innovatie

Hoe bezuinig je het best zonder te focussen op kosten? Het antwoord is innovatie en ondernemerschap. Maar dan moet je dat wel goed doen. En dat is niet makkelijk, blijkt in de praktijk! Immers, bekend is dat de meeste innovatietrajecten mislukken. En mislukte innovaties kosten geld, door dalende motivatie van medewerkers en omdat de investeringen niet terugverdiend worden.

Succesvolle innovaties in de zorg

Hoe dan wel? Succesvol innoveren betekent de goede dingen doen en die dingen ook goed doen. Het betekent luisteren naar de medewerkers en de cliënt begrijpen. Het kan alleen als alle niveaus in een organisatie met elkaar in verbinding staan: strategisch, tactisch en operationeel. Het proces om te komen tot een innovatie is net zo belangrijk als de implementatie ervan. Succesvol innoveren betekent dus proactief zijn, schakelen op alle niveaus in een organisatie en op heel veel terreinen tegelijk. En dan levert innoveren geld op.

Kortom: ook in de zorg is heel veel mogelijk, ondanks (of misschien wel dankzij?) de bezuinigen! Wil jij ook succesvol innoveren en zo bezuinigen? Zou dat in jouw organisatie ook kunnen? Neem dan contact met ons op.