De meeste innovaties mislukken. De schatting van het aantal innovaties in zorg en welzijn dat wel lukt varieert van 10% tot 30%. Een manager die mij onlangs om advies vroeg, reageerde hierop: “dat percentage zal toch nooit 100% worden”. Moeten we ons er dan maar bij neerleggen dat weinig innovaties succesvol zijn? Hoe kun je als organisatie wel succesvol innoveren? Innoveren kost veel tijd en energie, ook als het niet succesvol is.

Waarom is innovatie belangrijk?

Om ook in de toekomst goede en betaalbare zorg te kunnen leveren zijn innovaties van groot belang, aldus de Nederlandse Zorgautoriteit. Innoveren is belangrijk voor de continuïteit van je organisatie. Wil je dat ook in jouw organisatie innovaties leiden tot goede en betaalbare zorg? Focus dan niet op het eindproduct. Het proces naar innoveren is belangrijker. Hoe maak je jouw organisatie innovatief?

Tips voor succesvol innoveren

Gedurende tientallen jaren heb ik vele innovaties met succes begeleid. Succesvol innoveren is mogelijk! Maar hoe? Mijn belangrijkste tips vat ik hieronder samen.

Tip 1: Begin met de vraag; richt je organisatie daarop in en zoek de verbinding.

Basis voor succesvol innoveren is je cliënt/patiënt begrijpen en centraal stellen en luisteren naar de medewerkers. In zorgorganisaties van de toekomst staan de zorgprofessionals centraal. Zij weten wat cliënten willen. Succesvol innoveren betekent de organisatie zo inrichten dat zorgprofessionals de cliënt of patiënt optimaal kunnen ondersteunen of verzorgen. Dat vraagt om samenwerking: zoek de verbinding extern, maar ook intern op alle niveaus in een organisatie: strategisch, tactisch en operationeel. Iedereen in de organisatie heeft zijn eigen rol in het innovatieproces. Succesvol innoveren begint met open staan voor elkaar en van elkaar leren.

Tip 2: Optimaliseer de bedrijfsprocessen. Voorkom onnodige regeldruk.

In de zorg is de regeldruk groot. Hoe ga je daarmee om? Doe je blindelings wat je gevraagd wordt of durf je zelf ook kritisch te zijn? Durf je zelf te bepalen op welke temperatuur de koelkast op de afdeling van jouw verpleeghuis staat of volg je de richtlijnen? Wees kritisch: welke regels zijn echt nodig en welke regels heb je zelf in het leven geroepen? Met betrekking tot welke regels kun je flexibel zijn? Door alle regels nemen overheadkosten in de zorg sterk toe. Hoe kom je tegemoet aan de verantwoordingseisen en beperk je toch de overheadkosten zoveel mogelijk? Laat je ook het resultaat van je werk zien, als er verantwoording op inhoud wordt gevraagd? Wees kritisch en durf het gesprek aan te gaan.

Soms kunnen belangen met elkaar botsen. Wat doe je dan? Durf je het gesprek aan te gaan? Durf je zo nodig een externe partij te vragen om het gesprek te begeleiden. Soms bereik je met een externe gespreksbegeleider meer en een duurzamer resultaat. Een ander kan een spiegel voorhouden. Zelf ben je partij. Dat praat lastiger en kan zelfs een afbreukrisico betekenen. Kun je na een lastige discussie met een andere partij nog wel door één deur?

Tip 3: Waar wil je naartoe en hoe wil je dat bereiken? Maak een plan en strategie?

Succesvol innoveren vraagt om een focus. Waar wil je als organisatie staan en waar wil je naartoe? Formuleer je missie en visie en streef die na. Zorg voor een duidelijke positionering en houd die scherp voor ogen. Formuleer doelen en bepaal hoe je die gaat bereiken. Stel je plan op en bepaal je strategie. Dat geeft kaders en structuren en richting voor je activiteiten. Houd daaraan vast. Dat zorgt ook voor duidelijkheid in je team.

Succesvol innoveren betekent out of the box durven denken bij het opstellen van je plan en strategie. Innoveren begint met durven dromen. Immers, zoals Einstein al zei: “Een nieuwe manier van denken komt niet tot stand uit de bestaande manier van denken”. Laat anders denken dus toe. Om daarbij te helpen heeft PassieBlijft de methode strategieontwikkeling: do it yourself  ontwikkeld.

Tip 4: Speel in op ontwikkelingen in de markt. Zorg voor een duidelijke portfolio.

Wat willen je cliënt of patiënten, wat willen financierders, wie zijn je stakeholders en wat willen zij? Welke ontwikkelingen zijn er in de markt? Inventariseer de ontwikkelingen en de vraag en leg die naast het plaatje van waar jouw organisatie goed in is en waar je als organisatie naartoe wilt. Zo bepaal je je portfolio. Vervolgens werk je die uit en bepaal je hoe je je dienstverlening gaat profileren.
Durf te dromen over nieuwe ideeën en mogelijkheden, durf te springen en te doen en aan de slag te gaan met die nieuwe ideeën. En doe dat samen met je hele organisatie.

Tip 5: Evalueer je processen en dienstverlening

Succesvol innoveren betekent ook monitoren en evalueren. Evaluatie van de tevredenheid van cliënten of patiënten, maar ook van medewerkers levert nuttige informatie op. Met die informatie kun je je dienstverlening optimaliseren. Maar het kan ook ideeën opleveren voor innovatie en nieuwe dienstverlening, waarmee je vervolgens weer aan de slag kunt. Monitoren en evalueren wordt zo een continu proces.

Hoe innovatief is jouw organisatie?

Hoe innovatief is jouw organisatie eigenlijk? PassieBlijft ontwikkelde de Innovatiekracht Scan. Klik hier om de gratis scan in te vullen. Binnen 24 uur ontvang je de resultaten, inclusief benchmarkgegevens en krijg je tips hoe jouw organisatie succesvoller kan innoveren. Uitgangspunt voor de Scan is het Innovatiekrachtmodel dat PassieBlijft ontwikkelde.

Succesvol innoveren levert geld op.

Gezonde organisaties kunnen niet zonder innoveren. Innoveren kost een organisatie tegelijkertijd wel veel tijd, energie, wellicht investeringen en dus geld. Als een innovatie niet succesvol is, is dat weggegooid geld. Succesvol innoveren daarentegen levert geld op. Schroom niet om daarbij hulp te vragen. Die hulp kost geld, maar levert ook geld op. Soms zijn er financieringsmogelijkheden. Een professionele partij kan je daarbij helpen.

Kortom, succesvol innoveren betekent schakelen op heel veel terreinen tegelijk. Dat vraagt om kijken vanuit verschillende invalshoeken. Het sleutelwoord is durven. Durf jij de uitdaging aan?