Op 2 november 2017 hield PassieBlijft een inspiratiesessie over samenwerking. We gingen aan de slag met een casus op het gebied van interne samenwerking. Deelnemers vormden een team dat als opdracht had gekregen: “zorg dicht bij de cliënt leveren en aansluiting zoeken met de andere afdelingen binnen de organisatie”. Een lastige opdracht: hoe verbind je de inspiratie en passie voor je werk met de structuren en systemen binnen de organisatie (VISS®)?

We begonnen met het formuleren van het dilemma: doorgaan als gespecialiseerd team, behulpzaam aan andere afdelingen, of opgaan in de andere teams. Standpunten werden met verve verdedigd; maar door en-en denken kwam het team erachter dat het dilemma slechts schijnbaar was. Zo vond men elkaar uiteindelijk in de keuze om op te gaan in de andere teams en tegelijkertijd ieders specialisme volledig te gebruiken. Zo kon voor de cliënt maatwerk worden geboden. En ieders passie en inspiratie werd benut op een manier die aansloot bij de structuur en systemen. Het team kon aan de slag met de volgende stap: het ‘hoe’.