regelgeving

Opgelucht liet een vriendin mij deze week de beschikking HH2 voor haar vader zien, blij dat de zorg was toegekend. Bij mij bevestigde het hoeveel waarde soms wordt gehecht aan regels. In de beschikking stond op de minuut nauwkeurig aangegeven hoeveel tijd aan welke zorg besteed zou moeten worden. En deze keuze was niet met vader afgestemd. Gaat het in de zorg om regels of om wat de cliënt wil? Het is een dilemma in de zorg waar organisaties heel verschillend mee omgaan.

Regels of zorg: een dilemma?

Door een gedetailleerde beschikking stelt deze gemeente de zorgorganisatie en de zorgverlener voor een dilemma: “lever ik de zorg die een cliënt wil en nodig heeft? Of moet ik voldoen ik aan de normtijden van de gemeente, ongeacht de behoefte van de cliënt?”
In mijn ogen moet het in de zorg te allen tijde gaan om het verlenen van zorg waar de cliënt behoefte aan heeft. Maar dit vraagt van organisaties dat zij sterk in hun schoenen staan en zich verweren tegen opgelegde regeldrift.

Hoe gaan zorgorganisaties om met starre regels?

De manier waarop zorgorganisaties omgaan met starre regels is heel wisselend. Ik zie organisaties waar de zorgverleners inderdaad per half uur verantwoording afleggen. Want, zo wordt gezegd, de gemeente vraagt dit. Er zijn ook zorgorganisaties die uitgaan van de grote gemene deler. Hun motto is: regeldrift gaat ten koste van de zorg. Alle gradaties tussen deze twee uitersten komen voor. Feit is dat gedetailleerde administratie zorgverleners veel tijd kost. Bovendien levert het stress en extra werkdruk op.

Wat kun jij doen om zorg belangrijker te maken dan regels?

Kijk kritisch naar de regels en processen. Hoe gedetailleerd moeten de regels opgevolgd worden? Niet alle regels vragen om een starre opvolging. Durf daarin creatief te zijn. Ga waar nodig het gesprek aan met gemeenten. Waartoe dienen de regels en hoe gedetailleerd moet de verantwoording zijn? Door flexibel hiermee om te gaan geef je ruimte op de werkvloer voor die dingen waar een cliënt wel blij van wordt.

Durft jouw organisatie de onderhandeling met de gemeente aan?

In de praktijk blijkt een dergelijke onderhandeling vaak lastig en tijdrovend. Begrijpelijk, want je bent zelf betrokken partij. Schroom daarom niet om hulp te vragen. Praktijk leert dat met een externe begeleider het gesprek sneller gaat en je een duurzamer resultaat behaalt.

Lees hier welke methode PassieBlijft gebruikt om deze gesprekken te begeleiden.