Begin juli maakte de Inspectie voor de Gezondheidszorg de namen openbaar van de 150 verpleeghuizen die onder verscherpt toezicht stonden vanwege slechte prestaties. De lijst zorgde voor onbegrip en woede. De Inspectie controleert vooral op de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Zijn er ook andere criteria die relevant zijn om te bepalen hoe verpleeghuizen presteren?

Staatssecretaris Martin van Rijn (Zorg, PvdA) wilde met de lijst duidelijk maken welke “rotte appels” er zijn onder verpleeghuizen. Uiteraard moeten verpleeghuizen veilig zijn. Wel vind ik dat het bij het opstellen van een zwarte lijst niet alleen om veiligheid moet gaan. Een verpleeghuis kan ook onvoldoende presteren als cliënten en/of hun mantelzorgers niet tevreden zijn. Ik wil er dan ook graag voor pleiten om de tevredenheid van cliënten en/of hun mantelzorgers als criterium mee te nemen. Het structureel meten van die tevredenheid leidt tot inzichten waarmee je de zorg en het zorgproces kunt verbeteren.