Veel managers zijn het erover eens: het creëren van draagvlak voor een vernieuwing of verandering is belangrijk. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan!

Praten, praten…?
Vaak wordt geprobeerd draagvlak te creëren door te praten of te overtuigen. Men bespreekt de ideeën met medewerkers of belegt een bijeenkomst of heidag, luistert naar hun inbreng en hoopt op instemming met de plannen. Desondanks is en blijft er onrust: ‘wat nou weer,  alweer een reorganisatie! Heb ik straks mijn baan nog wel?” Geduldig worden de vragen beantwoord. Hopelijk worden ook twijfels weggenomen. Maar de vraag blijft: heb je dan ook draagvlak gecreëerd?

Draagvlak? Nou, nee!

Mijn ervaring is: meestal niet, of nauwelijks. Medewerkers stemmen in omdat ze denken: “het zal wel goed zijn” of “mijn baas zegt het”. Maar met alleen praten neem je weerstanden niet weg. Als puntje bij paaltje komt en de verandering moet echt doorgevoerd worden, blijken er toch weerstanden te zijn of, op z’n best: onverschilligheid.

 

Wat is draagvlak dan eigenlijk?
Vaak wordt draagvlak gedefinieerd als: vooraf toestemming krijgen voor je plannen of beslissingen. In werkelijkheid vraag je dan instemming. Draagvlak is méér dan dat: draagvlak wil zeggen dat medewerkers ook achter een bepaald idee of een bepaalde verandering staan, en er ook werkelijk mee aan de slag willen.

 

Hoe creëer je dan wél draagvlak?

Leg een probleem voor aan medewerkers. Maak de noodzaak van verandering of vernieuwing duidelijk. Inspireer vervolgens medewerkers om zélf met antwoorden of oplossingen te komen, en benut daarbij hun intrinsieke motivatie voor hun werk. Help hen daarbij, laat hen begeleiden, om out of the box te denken, voorbíj hun eigen denkwereld. Bepaal vervolgens samen de stappen die gezet moeten worden om tot de gewenste verandering te komen.

 

Kunnen mijn medewerkers dit wel aan?

Kunnen mijn medewerkers dan wel de complexe problemen overzien? Mijn ervaring is: ja! Immers, ook medewerkers willen uiteindelijk dat een organisatie ‘toekomst-proof’ is. Dat is ook in hun belang. Kost het meer tijd of geld? Mijn ervaring is: nee. Soms kan het in het begin wat tijd kosten. Maar vervolgens gaan planvorming en implementatie dan een stuk sneller! En met plannen, die je mede zelf hebt gemaakt, wil je graag aan de slag! Durf daarbij te investeren in externe begeleiding. Goede en onafhankelijke externe begeleiding voorkomt achterdocht, kan medewerkers boven zichzelf uittillen, en stroomlijnt het proces.

 

Kortom

Benut de drive van je medewerkers, betrek hen en geef hun medeverantwoordelijkheid voor het resultaat. Pas dan heb je werkelijk draagvlak voor verandering!