Toen New York in 2012 geteisterd was door de orkaan Sandy, kon de voedselbank de snel toenemende vraag naar voedselpakketten niet aan. Het probleem werd opgelost door gebruikt te maken van het productiesysteem van Toyota. Het is een mooi voorbeeld hoe de ene markt van de andere kan leren. Durf jij dat ook?

Veel (zorg-)organisaties zijn terughoudend in het inroepen van externe hulp, vooral als het geld kost. Als argument wordt aangevoerd: “we hebben zelf die kennis ook in huis”. Als de directeur van de voedselbank zo had geredeneerd, was het voedselprobleem na die ramp in New York niet opgelost!

Van een frisse, externe blik kun je veel leren. Vaak draagt het inroepen van externe hulp ook bij aan een snelle oplossing van een probleem. Het zelf aanmodderen kost vaak veel (extra) tijd, leidt tot onvrede en daling van motivatie, met als gevolg lagere productiviteit en toename van het ziekteverzuim. Omdat het interne kosten zijn, zijn ze minder direct zichtbaar en worden ze vaak vergeten. Een echte ondernemer neemt deze kosten mee in zijn afweging!