INNOVATIEKRACHT SCAN

InnovatiekrachtInnovatie is noodzakelijk om als organisatie toekomst-proof te zijn.
Hoe groot is de Innovatiekracht van jouw organisatie? Wat kun je doen om de Innovatiekracht te verbeteren?
Met de Innovatiekracht Scan krijg je een antwoord op die vragen. Dan weet je hoe innovatief jouw organisatie is vergeleken met andere organisaties. Ook krijg je tips om de Innovatiekracht van je organisatie te verbeteren.
Invullen duurt niet meer dan 15 minuten.

Het Innovatiekrachtmodel als basis voor de Scan

Ondernemen betekent: durven dromen, springen en doen. Het succes van innovatie wordt bepaald door de manier waarop je dat doet. De mens vervult daarin de cruciale factor.

Werkterreinen PassieBlijftSuccesvol innoveren betekent schakelen op meerdere terreinen tegelijk:
– strategie,
– organisatie en leiderschap,
– aanbod,
– bedrijfsvoering en processen .
Een innovatieve organisatie is een lerende organisatie en benut ervaringen.

Het zijn deze elementen die centraal staan in de scan.