Je laten inspireren door klant en omgeving.
Intrinsieke inspiratie van mensen benutten.
Systemen en Structuren als kader en hulpmiddel.

Medewerkers gaan met plezier naar hun werk.
Er zijn geen onnodige regels en procedures.

Vernieuwing en innovatie volgens VISS ®

Een innovatieve organisatie is aantrekkelijk en wendbaar (zoals een VIS-school).
Verandering komt van binnenuit en onderaf.
Goede samenwerking intern en extern.
Van ‘command & contract’ naar ‘chance & change’.

Als Inspiratie en Systeem/structuur naast elkaar bestaan, is een organisatie aantrekkelijk, wendbaar en innovatief. Het zijn dus begrippen die elkaar versterken. Op het eerste gezicht lijken de begrippen elkaar tegen te spreken. In werkelijkheid gaat het om een paradox.

Resultaat met behulp van een aantal mogelijke stappen:

  • Vaststellen van strategie, kaders en uitgangspunten
  • Inventarisatie van wensen van klanten
  • Trainingen en workshops om medewerkers en teams te inspireren
  • Teamsessies om teams invulling te laten geven aan koers en richting
  • Coaching en begeleiding van teams en managers
  • Opstellen business case en doorrekening van scenario’s
  • Begeleiden van verandering of traject van vernieuwing